Automonitor

 • Dodanie systému na monitorovanie pohybu vozidiel, nákladov, mobilných väčších zariadení
 • Služba funguje cez systém AUTOMONITOR
  • AUTOMONITOR je určený pre všetky druhy vozidiel na monitorovanie pohybu a na automatické vytváranie Knihy Jázd
  • Systém znižuje prevádzkové náklady vo firmách, mení správanie zamestnancov, zvyšuje ich efektivitu a zároveň zvyšuje obrat spoločnosti
  • AUTOMONITOR využíva satelitný systém GPS, pomocou ktorého zisťuje jednotlivé polohy vozidla v režime on-line.
  • Nízke počiatočné náklady – rýchla návratnosť investovaných prostriedkov
  • Denné automatické generovanie KNIHY JÁZD – zjednodušenie administratívy, časová úspora
  • Podrobná on-line lokalizácia vozidla na licencovaných GOOGLE mapách a zobrazenie trajektórie vykonanej jazdy – zníženie prevádzkových nákladov/vozidlo v priemere o viac ako 20 %
  • Úbytky – prírastky paliva a meranie spotreby  nafty u nákladných vozidiel – eliminuje manipuláciu s PHM
  • Podpora k zabezpečeniu vozidla proti odcudzeniu – možnosť zníženej sadzby poistného
  • Archivácia údajov po dobu dvoch rokov

Možnosť uplatnenia si 100% nákladov PHM pri nadspotrebe vozidla vykázanej GPS systémom

Posted in Blog, Software