Software

  • Vývoj SW podľa požiadaviek zákazníka v programovacom jazyku HTML, PHP, ASP.
  • Návrh existujúcich softvérových riešení podľa potrieb zákazníka.
  • Riešenie na monitorovanie vozidiel – spoznajte AUTOMONITOR
  • Dodávka komerčných SW pre office, antivírus, ERP, CRM (Windows, NOD32, Oracle, Symantec, Hercules …).
  • Inštalácia komerčných SW.
  • Návrh a dodávka prezentácie cez internet (webstránka, banner, reklama na internetových portáloch), webpriestor (webhosting), email, registrácia web domén.
  • Návrh a dodávka prezentácie na sociálnych sieťach (facebook, LinkedIn, Google+)
  • Ponúkame našim zákazníkom vzdialenú pomoc cez program TeamViewer

TeamViewerQS_sk

preview

Zaujímavosti SW