Služby

  • Spolupráca na analýzach požiadaviek zákazníka.
  • Vytváranie funkčných a technických špecifikácií a podieľanie sa na vývoji produktov na zákazku.
  • Testovanie produktu, podporovanie a udržanie produktu v prevádzke.
  • Realizácia úprav a zmien v produkte podľa želaní zákazníka.
  • Analyzovanie problémových oblastí a implementácia nápravných opatrení.
  • Komunikácia s klientmi, poskytovanie poradenstva pri implementácií systémov a ich customizácia. 
  • Komplexné riešenie problematiky ochrany osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.


Poskytujeme:

Akciové ponuky