Referencie

Paneuropská vysoká škola (Bratislavská vysoká škola práva) – komplexná dodávka IKT

Úrad jadrového dozoru SR – dodávka HW, konfigurácia systémov a bezpečnostných nastavení

Internát Uninova – návrh a realizácia počítačovej siete, realizácia štruktúrovanej kabeláže cat. 6A

Bratislavský samosprávny kraj – konzultácie a školenie k problematike ochrany osobných údajov

Merck – konzultácie a školenia k problematike ochrany osobných údajov

Aon - konzultácie a školenia k problematike ochrany osobných údajov

Marsh - konzultácie a školenia k problematike ochrany osobných údajov

Intercontact – vytvorenie webstránky

L.P.K. SK – vytvorenie a prevádzka hotelového rezervačného systému HOREZ, webstránka

ERVE real – komplexná starostlivosť o PC a NTB

Ribbon – vytvorenie webstránky

IPM solutions – vytvorenie webstranky

SAV, Ústav zoológie – komplexná dodávka HW

Jungheinrich -  konzultácie a školenia k problematike ochrany osobných údajov

clb – vytvorenie webovej stánky a prezentácia na sociálnych sieťach

Champion, s.r.o. - vytvorenie webovej stánky

Reštaurácia Bakchus vila Vajnory - vytvorenie webovej stánky

BODIMEX travel – vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov

ELIT travel - vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov