Hardware

Informačné technológie a služby od dodávky HW až po riešenia na mieru:

  • Návrh a realizácia počítačových sietí.
  • Návrh a dodávky HW komponentov pre počítačové siete.
  • Návrh a dodávka zálohovacích systémov na ochranu dát.
  • Návrh a dodávka serverov, infraštruktúry IT, PC, notebookov … .