Firemné a fakturačné údaje

Sídlo / Supplier: Mikotech spol. s r.o.
Hybešova 33
831 06 Bratislava
Slovakia
IČO/Identif.number: 35 917 351
DIČ/Tax identiti: 2021933331
IČ DPH/VAT number: SK2021933331
Banka/Bank: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu/Account number: 2628084069/1100
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2808 4069
Obchodný register/Business register: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 34599/B
Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Email (povinné)

Predmet

Spáva

captcha