Blog Archives

Poďakovanie a prianie

Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili počas celého roku. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v roku 2015. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. MIKOTECH, spol. s r.o.

Posted in Akcie, Blog, Hardware, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z., Software, Spojovací materiál

EcoDrive – Ekonomický a Ekologický pohľad na štýl jazdy vodičov

Viete ktoré je najlepšie terénne auto? Predsa to firemné …. Určite poznáte tento starý, ale pravdivý vtip. Nejedno služobné vozidlo sa „nedožije“ ani pár rokov bez toho, aby nemuselo ísť do generálky. Ak hľadáte riešenie, ponúkame Vám ho. Systém EkoDrive

Posted in Blog, Software

Automonitor

Dodanie systému na monitorovanie pohybu vozidiel, nákladov, mobilných väčších zariadení Služba funguje cez systém AUTOMONITOR AUTOMONITOR je určený pre všetky druhy vozidiel na monitorovanie pohybu a na automatické vytváranie Knihy Jázd Systém znižuje prevádzkové náklady vo firmách, mení správanie zamestnancov, zvyšuje

Posted in Blog, Software