Ukážkový test zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil na svojej webstránke ukážkový test na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.