Platnosť nového Zákona na ochranu osobných údajov od 1.7.2013 – jeho základné novinky

Ak ste sa tešili, že sa zase naši zákonodarcovia a prezident nevedia dohodnúť a odďaľuje sa schválenie ďalšieho zákona, ktorý sa nemalou mierou dotkne takmer všetkých SZČO, tak už to nie je pravda. Dňa 30.4.2013 Národná rada schválila pripomienky Prezidenta SR k novému Zákonu o ochrane osobných údajov, ktorý bol parlamentom schválený 19.3.2013. Nový zákon postúpil do Zbierky zákonov na uverejnenie. Účinnosť zákona je od 1. júla 2013. Tento nahradí pôvodný Zákon č. 428/2002.

 

Účinnosťou nového zákona všetky zodpovedné osoby, aby mohli vykonávať výkon dohľadu u prevádzkovateľa, budú musieť v stanovenom časovom horizonte 12 mesiacov od účinnosti zákona úspešne absolvovať skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov. Pribúda povinnosť nanovo registrovať informačné systémy, tiež povinnosť mať bezpečnostné smernice alebo projekty pre väčšinu prevádzkovateľov ( FO, PO, orgány štátnej správy – pre všetkých, ktorý spracovávajú osobné údaje ). Prevádzkovateľ je povinný nanovo splniť všetky povinnosti a dať si do polroka náležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov do súladu s novým zákonom.

 

Všetky povinnosti je potrebné splniť znovu v zákonom stanovenej lehote. Menia sa podmienky pri povinnosti mať zodpovednú osobu. Táto môže byť poverená až po úspešnom absolvovaní skúšky na úrade.

 

Pribúda plán kontrol, kontrola a sankciovanie aj oprávnených osôb, tzn. všetkých osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi a akýmkoľvek spôsobom ich spracovávajú.

 

Mení sa registrácia informačných systémov na úrade na ochranu osobných údajov. Za každú registráciu bude musieť prevádzkovateľ zaplatiť správny poplatok ( 20 € alebo 50 € podľa typu registrácie).

 

Zmien je veľmi veľa, k novému zákonu pribúdajú aj dve vyhlášky:

- vyhláška o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby,

 - vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

 

Ak Vás daná téma zaujala, alebo potrebuje pomôcť v tejto oblasti, kontaktujte nás na e-mail: milan@mikotech.sk

 

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Leave a Reply