Nový Zákon na ochranu osobných údajov je už od 28.5.2013 publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 122/2013

Predpis č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zo dňa 30.04.2013
Čiastka 031/2013
Účinnosť od 01.07.2013 (za 33 dní odo dnes 29.5.2013)
Viac na www.zakony.sk
resp. informácia z webstránky Úradu na ochranu osobných údajov: www.uoou.sk
Dňa 28. mája 2013 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa zákon stal platným prameňom práva.
Jeho znenie si môžete pozrieť tu.
Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.