Poďakovanie a prianie

Vážení obchodní partneri,

ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili počas celého roku. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v roku 2015.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

MIKOTECH, spol. s r.o.

Pokojne_Vianoce_PF2015

Posted in Akcie, Blog, Hardware, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z., Software, Spojovací materiál