Yearly Archives: 2014

Poďakovanie a prianie

Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili počas celého roku. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v roku 2015. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. MIKOTECH, spol. s r.o.

Posted in Akcie, Blog, Hardware, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z., Software, Spojovací materiál

Získali sme certifikát AAA

Certifikat_AAA

Naša firma prešla hodnotením firiem,  ktoré sa vykonáva z hľadiska ich ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a to ako na území celej krajiny tak v zohľadnení  pozície na trhu v rámci regiónu  a ďalších parametrov (zverejnená účtovná uzávierka za posledné 3 roky, marža, ziskovosť,

Posted in Blog

Prečo je výhodné mať zodpovednú osobu ?

Podľa zákona č. 122/2013 Zb. z. v znení zákona č. 84/2014 Zb.z. prevádzkovateľ môže výkonom dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov písomne poveriť jednu alebo viaceré zodpovedné osoby. Nie je to teda povinnosť, ale možnosť prevádzkovateľ poveriť zodpovednú

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.

Novela zákona o OOU z apríla 2014

Novela zákona o ochrane osobných údajov Novela zaviedla niekoľko zmien, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž, ako aj zmierniť niektoré povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Ide napríklad o zavedenie ohlasovacej povinnosti namiesto doterajšej registračnej povinnosti, alebo zavedenie fakultatívnosti pokút. Novelou boli tiež

Posted in Blog, Ochrana osobných údajov zákon 122/2013 Z.z.